22.01.23

Bestyrelsesmøde den 22.01-23

Per, Jakob, Trine, Maria

 

 • Salg og køb af haver
  • solgt have 37, 35, 42
  • tilsalg 26, 28, 78, 80
 • Vandaflæsning
  • alle målere er aflæst, aflæsningen sker når opgørelsen kommer fra vand og affald. 
 • Skraldespande, hvornår tømmes de
  • skraldespanende tømmes efter sommerhus abonnement. 
 • Forslag til generalforsamling
  • vi har gennemgået indkomne forslag 
 • økonomi
  • 147000 på konto
  • 24000 på vand opsparingskonto
 • Evt
  • Have 90 gør opmærksom på at vi i 2022 besluttede at ændre betalingsdatoen for haveleje til den 01.01. dette kan dog ikke gennemføres da det er en vedtægtsændring og der ikke var ⅔ fremmødte til denne generalforsamling. derfor indkasseres havelejen i maj som tidligere indtil andet bestemmes af generalforsamlingen.