29.01.23

Referat bestyrelsesmøde den 29.01-2023

Per, Jakob, Trine og Maria 

 

 • indkomne forslag
  • ingen forslag er indkommet siden sidst
 • anmodning have 15
  • vi afventer svbg kommune omkring hegnslov
 • generalforsamling. hvad skal der gøres. 
  • Trine og Maria handler ind
  • Indbydelse sendes på mail og deles ud i haverne. 
  • pc udstyr Maria
  • Jakob og Per gør lokalet klar
  • Trine bestiller Dennis. 
 • evt
  • Per oplyser at han ofte går ture i kolonien og at det har set fredeligt ud vinteren over.