Bestyrelsesmøde 03/07

Hej bestyrelse I inviteres hermed til bestyrelsesmøde 3/7 – 2022 kl. 10:00 

Dagsorden for bestyrelsen i Margrethelunden 

 1. Regnskab 
  1. trine fortæller at en del haver ikke har betalt haveleje. 
  2. vi afventer en uge og så er den nye frist udløbet.
  3. vi følger op på stark da de ikke kunne finde os 
  4. trine undersøger om vi kan blive erhvervskunder ved dagrofa
  5. hvad skal fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde.
   1. kontoudskrift
 2. Nøgler 
  1. vi mangler nøgle til skidtpladsen. vi køber en ny hængelås så alle har nøgle og en hænger i huset. 
  2. vi køber en ny cylinder til hovedhuset. martin taler med møller om hjælp til opsætning.
 3. haveleje til dem der ikke har computer 
  1. Hans henrik spørger hvordan vi får regninger ud ti de der ikke har mail eller kan få det til at fungere. trine fortæller at den hvide mappe skal ligge i huset så alle har mulighed for at give en fysisk regning og at vi har et bedre overblik over betalinger. 
  2. trine skriver når hun tager mappen med hjem. 
 4. skal Kent have nøgle til skidtpladsen
  1. kent får nøgle til skidt pladsen. 
 5. næstformand 
  1. en næstformands opgaver er:
   1. hvis formanden trækker sig træder denne i stilling
   2. fremvisning af haver, salg af haver
   3. telefonnummer skal stå på tavlen. vi indkøber en ny så næstformanden har en telefon. 
  2. bompenge skal bestemmes på en generalforsamling. 
  3. martin fortæller at forbundet fortæller at næstformanden ikke også kan være kasserer. Trine fortæller at næstformandsposten godt kan bestrides af kasserer i de 7 dage indtil der vælges en ny på en ekstraordinær generalforsamling. 
  4. man kan læse det i bestyrelsesvedtægter. 
 6. vurderinger
  1. vurderingsudvalg skriver eller ringer til trine med det samme de hører om at de skal vurdere så hun har tid til at finde boder, regninger mm der skal afvikles. 
 7. Tegne Berettiget
  1. martin og trine kører i banken og får styr på hvem der er tegneberettet. Hans-Henrik Ernstsen bliver tegneberettiget i stedet for formanden. 
 8. Velkomstbrev 
  1. trine har lavet et udkast.  
  2. Hansi spørger om det er en god ide at vi sender det ud ati alle haver, det er det. 
 9. Adgang sydbank/ tegningsberettiget 
  1. se pkt 7.
 10. Adgange virk.dk hostmaster one.com mf. 
  1. Martin og michael får styr på adgange til alle sider. 
 11. Referat af eks. Generalforsamling 
  1. den er på vej
  2. forsikring og policer bliver lagt på hjemmesiden af martin
 12. Ejerskifte have 93. 
  1. Martin taler med haven omkring medejerforhold
  2. have 93 er fritaget for pligtarbejde og haveorden indtil deres situation ændrer sig.
 13. flagmand
 14. evt 
  1. der er mange biler på stierne og vores vandrør kan ikke tåle det. vi beslutter at lukke for tilkørsel og kolonister kan kontakte bestyrelsen hvis de skal have store varer ind. vi skriver det på mail, og i skabene. 
  2. stormsikring af telt. 
  3. skraldespande. vi indkøber større skraldespande for at komme svineriet til livs. det vil være en ekstra udgift fra svendborg affald på næste års haveleje.

 

 1. vand: 
  1. martin fortæller at de ikke har nogle tilbud
  2. hans henrik fortæller at vi kan få tilbud fra et jysk og to lokale vvs’ere. 
  3. hans henrik indhenter tilbud på fjerne jord, nyt jord, plastrør, stikledninger, 
  4. vi kan kontakte svendborg kommune i august da relevante er på ferie indtil da. 
  5. vi annoncerer i skabene efter medlemmer til vandudvalg. Trine skriver udkast.