Bestyrelsesmøde 1.5

Bestyrelsesmøde 1.5-22

Tilstede: Michael, Maria, Trine, Martin

Klager: Have 9 klager over at bestyrelsen holder på stierne. dette ophører straks.

Anmodning have 25 udskiftning af tag.
Anmodning godkendes.

Have 9 anmoder om hegn rundt huset. vi beslutter at der skal anmodes ved naboer og sendes skriftligt til Formand om opnået eninghed. derefter godkender bestyrelsen opsætning af hegn.

Hans-Henrik spørger til udlejning og udlån af maskiner: Flishuggeren er i stykker og skulle have nye knive. Dette er sket under udlån. Vi beslutter at flishakker skal blive stående på skidtplads. Her kan man om søndagen hakke træ mod en betaling til benzin.
Traktoren skal ikke bruges til alm græsslåning i private haver eller flytninger. der bliver fortsat hjulpet med haveaffald til personer der er fysisk hæmmet til selv at kunne.

Hans-Henrik: Spørger til skraldespande. Hvornår bliver der lagt belægning.Vi beslutter at der lægges beton i en skrå sti, Dato aftales på næste møde.

Trine påpeger at der en udfordringer omkring vand og manglende opsætning af målere. Vi har flere haver der ikke har målere på og har svært ved at beregne korrekt vandforbrug. Vi har et stort vandspild og vil gerne komme dette til livs på den bedste måde. Vi ser på andre foreninger hvor et vandudvalg tager vandmålere op og ned og plomberer dem hvert forår. herefter aflæses de hver måned. Hun foreslår en ekstraordinær generalforsamling.

Michael foreslår at vi indkalder vandudvalget til møde om situationen så vi får deres mening og forslag til løsninger.

Vi beslutter at vandudvalget kommer med på råd inden vi beslutte videre.

Næste møde 15.5-22