Bestyrelsesmøde 26.03-23

Dagsorden bestyrelsesmøde 26.03-23

Tilstede: Trine, Per, Jakob, Hans-Henrik og Maria

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling
  1. 12.04-23 kl.18.30 hvis vi kan leje sted. 
 2. Arbejdsdag 2/4 hvad skal gøres
  1. planlægning og invitation udsendes. 
  2. vand tændes senere i april, da vi stadig har frost. 
 3. Facebook
  1. Der er stemning for at oprette en fb side, men vi er nervøse for at vi skal bruge unødigt meget tid på enkelte der ødelægger det for flertallet. Vi tænker også på at der er flere der ikke har en fb konto og derfor ikke er en del af dette fællesskab. vi ønsker at skabe gennemsigtighed i foreningen og finder fb som et godt medie til dette. Vi beslutter dog fortsat at benytte skabene og mail til informationer denne sæson over.  
 4. Nye lister i skab over medlemmer af udvalg og bestyrelse
  1. Listen gennemgås og godkendes. 
 5. Indkøb af skab inden arbejdsdag 
  1. Trine undersøger indkøb. 
 6. Opret Messenger til sup
  1. Ok
 7. Takt og tone. 
  1. Vi samarbejder i bestyrelsen og er meget opmærksomme på at hjælpe hinanden med at besvare spørgsmål og løse udfordringer. vi beslutter i fællesskab og ikke som enkeltindivid. 
  2. Alt modtages på skrift. 
  3. Vi ønsker en god tone og et dejligt fællesskab i Margrethelunden. Så vi ser det vigtigt at vi selv sætter et godt eksempel. 
 8. Nyt fra kredsen
  1. Solvejg informerer om at udvalget ønsker flere deltagere der kan være en del af kredsens udvalg. Vi udsender info på mail. 
  2. 22.04 er næste vurderingskursus. 
 9. Antal vandmålere
  1. Der mangler vandmålere på hylden og vi har ikke solgt nogle. det betyder at de indgår som tab i foreningen. Vi ved ikke hvem der har brugt dem. 
  2. Vi ønsker at lave et skab så vi kan lukke det inde, og på den måde ikke friste sarte sjæle. 
 10. Evt
  1. Haverunder start 2.4-23 og fremadrettet hver 1. søndag i md. 
  2. Kompost. HH spørger om vi skal åbne komposten på onsdag, Trine og HH åbner pladsen så flere har tomme trillebører til arbejdsdagen. Trine skriver ud omkring redskaber og åbning af plads. 
  3. HH informerer om parkeringvagt. HH laver skriv om det til kolonien. 
  4. Der er sat kamera op ved blokkene da de har brug for at vide hvem der dumper affald. Man får bøde hvis dette opdages. 
  5. HH er behjælpelig med informationer fra kreds. Han er ansvarlig for at støtte og guide de nye i repræsentantskabet og kredsen
  6. Vi inviterer vores nye udvalg til opstartsmøder så vi opnår en fælles retning.