Byggeregler i Margrethelunden

Hovedhus må dog max. være 50 m2. og overdækkede arealer 15 m²

Intet byggeri må opføres tættere end 2,5 m. fra skel, og må ikke være højere end max. 4 meter

Bebyggelse må maksimalt være i en etage med mulighed for tårne, spir, kupler m.v. indenfor den maksimale bygningshøjde.

Husk altid at bestyrelsen skal kontaktes ved alt byggeri

Læs byggereglerne her fra Svendborg Kommune >>