Kompostpladsen

Kære kolonister.
Hermed følger procedurer for kompostpladsen.
Mødetid: 12-14
Tjek kompostlisten for hvornår det er din tur:)
I det tidsrum man passer pladsen, er man tilstede ved pladsen. Det forventes, at man er
med til at guide og fortælle, hvor det forskellige skal ligge. Det er ikke en forventning at man
hjælper med andres affald.
Bestyrelsen vil være der til at åbne og lukke pladsen.
Der vil i de første par måneder være en fra bestyrelsen tilstede til at hjælpe og vejlede
Da bestyrelsen er tilstede hver gang er de ikke med i turnusordningen.
Vi håber alle vil være med til at sørge for at haveaffald sorteres korrekt, på denne måde kan
vi selv lave jord og flis og vi vil i sidste ende spare på udgiften til at få afhentet affaldet