konstituerende bestyrelsesmøde 11/9-22

Konstituerende bestyrelsesmøde 11/9-22 

tilstede:

Have 

74,38,90,52,48,55,12,1

 

Have 38 er formand

Have 74 kasserer

have 90 sekretær

have 52 næstformand

have 48 menig

 

Suppleanterne inviteres til møderne. de har taleret men ikke stemmeret. ved personfølsomme oplysninger bedes de forlade rummet

alle har tavshedspligt.

 

Trine sender referat til Mette Havmand til underskrift. 

 

Trine foreslår at vi indkøber gaver til dirigenterne som tak for hjælp

 

Vi informerer om messenger gruppen. 

 

Hans henrik beder alle betænke sig i at deltage i bestyrelsen så vi ikke kommer ud for at skulle lave en ny afstemning. 

 

Formand og kasserer er tegnet berettiget. 

 

Vi indsamler nøgler aå alle får en nøgle til huset. 

 

Hans henrik beholder nøgle da han er i vurdering og vandudvalget. 

 

Maria fortsætter med at have overblik over pligtarbejde. 

 

vi takker alle for et dejligt møde og glæder os til at komme igang med de kommende opgaver.