kredsbestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2019

Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2019 kl.19.00

hos Solvejg Nielsen Ådalen 102 5800 Nyborg

Til stede: Solvejg Nielsen, Anni S. Pedersen, Svend Erik Andersen, Peter Slot Nielsen, Per Frederiksen, , Mette Havmand,

Afbud fra: Dennis Andersen, Kim B. Thomsen, Helle Olsen, Jytte Hansen og Kurt Jensen.

Dagsorden.

  1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
  1. Underskrift af referat fra 11.juni 2019.
  1. Kredsformanden.

Siden sidst.

  1. Kredskassereren.
  1. Nedsættelse af udvalg:

Nedsættelse af arbejdsgruppe angående forslag til vurderingsudvalg i kredsen.

  1. Præmiefesten den 25. oktober. (ved arbejdsgruppen).
  1. Evaluering af havevandringerne (ved arbejdsgruppen)
  1. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato, og udpegelse af mødeleder.

.

Ad 2. godkendelse af referat.

Der er indkommet en enkelt indsigelse.

Vi sender kun bårebuketter, når vi er blevet gjort opmærksom på dødsfaldet.

Ad 3 Kredsformanden.

Siden sidst.

Vi er blevet spurgt om hvordan man vurderer varmepumper. Vi mener at de skal vurderes som alternativ energi.de er blevet vurderet efter indkøbsprisen med sædvanlig afskrivning.

Solvejg er blevet inviteret til generalforsamling i Skovly, Nyborg d. 5. oktober.

Vi gør opmærksom på at der ikke må bringes personfølsomme oplysninger på hjemmesider, opslagstavler m.v.

Ad 4 Kredskassereren.

Regnskabet blev fremlagt.

Kassereren sender fakturaer ud til haveforeningerne efter vurderingskurset.

Ad 5. Nedsættelse af udvalg.

Nedsættelse af arbejdsgruppe angående forslag til vurderingsudvalg i kredsen.

Anni, Svend Erik og Peter.

Forslaget skal være færdigt til mødet i januar.

Ad 6 Præmiefesten den 25. oktober. (ved arbejdsgruppen)

Det foregår i Nyborghallen.

Prisen for maden er 170kr, Præmiemodtagerne med ledsager kommer gratis med, Ligeledes kredsbestyrelsens medlemmer, foreningsbestyrelsernes medlemmer kan deltage mod betaling.

Det starter klokken 18 og bussen kører tilbage klokken 23

Ad 7. Evaluering af havevandringerne (ved arbejdsgruppen)

Der var 35-40 i Svendborg, men kun 11 i Nyborg.

Ad 8. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato, og udpegelse af mødeleder.

Næste møde er fredag den 15. november i Svendborg

Per er mødeleder