Referat 06 marts 2022

Tilstede: Martin, Maria, Michael, Hans.Trine, Dennis

1. Møde med Dennis fra kredsen med gennemgang af dagsorden til generalforsamling
Vi læser dagsorden igennem med Dennis.
Martin ringer til forbundet for at høre om man må beholde vurderingsmedlemmer i 2 år af gangen.
2. Status regnskab
Trine fortæller at der er 10 ugers ekspeditionstid på anmodning om tilgang til banken.
Hun kan fint lave regnskabet færdigt. Martin og Trine mødes ift banken.
Trine har 2021 færdig til den 16/3.
Trine udarbejder forslag til budget.

3. Klargøring til pligtarbejde (Frilandsvej med mere ) mad og drikke ?

4. Have 35 hvordan ser det ud
Trine ringer til forbundets juridiske afdeling og hører hvordan vi bærer os bedst ad.
5. Maria ville lave årshjul
Maria laver det til næste gang!
6 Trine ville finde ud af om man må havde adr hele året
Trine fortæller at hun fortsat undersøger, afventer svar fra Svendborg Kommune.
7. Andet:
Ansøgning fra have 68 den 5 marts 2022 om forhøjning af skur loft.
Bestyrelsen godkender ansøgning. Martin skriver til haven.