Referat 10-4-22

Referat 10-4-22
Dagsorden for bestyrelsen i Margrethelunden
tilstede Michael, Maria, Martin, Trine, Hans-Henrik.

1. Skal vi have suppleanter med til vores bestyrelsesmøder:
Vi vedtager at suppleanter ikke skal inviteres med til møderne. Vi indsætter en
suppleant ved lejlighed hvis en fra bestyrelsen har et længerevarende fravær.

2. Regnskab/budget:
Trine fortæller at budgettet skal justeres i maj da der ikke er kalkuleret med det ekstra
vederlag vi besluttede til generalforsamlingen. Vi er alle enige i at budgettet skal
overholdes.

3. Årshjul hvor langt er vi kommet
Martin vil gerne få et overblik over om nogle er interesserede i en egenbetalt fest.

4. Have 35

5.Overvågning af have 20 koloniens hus og have
Vi ser på overvågning i slut maj, da vi her har et overblik over vores økonomi.

6.Loppemarked og hvem har bestemt prisen.
Tina afholder dagen. Vi i bestyrelsen er tilstede på dagen og er behjælpelige med
pølser, stole, borde, telt mm. vi slår telt op den 4 juni kl 11. Vi beder Tina lave opslag
om hjælp til at slå telt op. Vi gør tina opmærksom på at stole og borde lejes ud da
flere forsvinder.

7 Værktøj
Trine fortæller at hun opretter erhvervskonto ved dagrofa.
Martin fortæller at vand og vurdering mangler værktøj. heriblandt: rørtang, målebånd
50 m, svensknøgle, tommestok, hammer, waterpas, pakgarn, paksalve,

8. Vederlag ang vurdering ude i andre foreninger
Martin fortæller at vurderings folk skal have det vederlag den anden forening betaler
til vores forening.
vi er enige i at vurderingsfolk for 100 kr. pr. have når de vurderer i andre foreninger.

9 Stor trailer.
Michael vil se om han kan reparere akslen.

10 Skidt pladsen hvem og hvornår
Maria udformer brev til alle.
Michael 24,4, 1.5
Maria 17,4, 15.4
Martin 29.5
Hans-Henrik 8,5
Trine 22,5

11 Hjemmeside
Martin har lavet en kalender på hjemmesiden.

12 Evt.
Hansi fortæller om forespørgsler på indkøb af jord. vi indkøber ikke jord.
Hansi vil gerne have wifi. Flertallet stemmer nej, da vi ikke har penge til det.
Hansi foreslår betaling ved indkørsel som ørkild. Maria undersøger om vi kan tillade
sig at indføre kontrolafgift ved indkørsel.
Hansi beder om at man møder til tiden når vi har aftaler.
Hansi spørger til bad. vi taler om at finde et overslag til en badevogn.
Hansi spørger om vi kan få gasovn byttet til kaminovn. Michael vil gerne sælge hans
for 300 kr. denne køber vi.
Have 11 vi vurderer drivhus ved haverunde.
Hansi har indkøbt graveringssæt. For eftertiden giver vi hinanden besked inden der
indkøbes. Vi mener ikke behovet er for at have en graveringsmaskine, og hansi
bytter den.
Venteliste. Martin spørger om han kan få ventelisten i opdateret form.
Martin spørger om man kan sælge til en der vil låne haven til andre. dette kan ikke
lade sig gøre ifølge vetægterne.
Tirsdag starter vandudvalget op.

13 Mødetidspunkt for næste bestyrelsesmøde
1 maj kl 10.

Mvh. Bestyrelsen