referat 2-10-22

Dagsorden bestyrelsesmøde søndag den 2 oktoer 2022

 

 1. Økonomi. overblik fra kasserer
  1. Vi har en del der mangler at betale udestående til foreningen, Trine har svært ved at få respons fra disse og vi beslutter at udestående bliver påført deres haveleje til foråret i henhold til §7 stk 3 i foreningens vedtægter, hvis der ikke betales nu ved kontakt. 
  2. Vi er alle enige i bestyrelsen i at vi skal overholde vores vedtægter, men kunne godt tænke os at stille forslag om andre måder at udføre arbejdet i foreningen på så vi alle kan blive frie for boder og pligtarbejdet fremadrettet. 
 2. Facebooksiden, hvad vil vi med den?
  1. Siden er privat og er ikke foreningens. Derfor skriver maria til dieter omkring. 
 3. Sidste arbejdsdag den 30/10. Arbejdsopgaver
  1. Opgaver til fælles arbejdsdag. kl 10
  2. Skrald på fællespladsen køres væk
  3. Skrald på skidtpladsen køres væk
  4. Skrald i det bagerste hjørne køres væk
  5. Træer langs skov klippes ned
  6. vi bruger af vores skidtpladsbudget til nedklipning hvis der ikke er nogle der kan.
  7. Område ud til parkeringsplads ordnes
  8. Har vi en buskrydder? Hans henrik undersøger.
  9. tagplader på lille udhæng ved koloniens hus. 
 4. Rivning af foreningen. Skal vi fortsætte med det?
  1. vi river efter behov i denne sæson og tager det op på generalforsamlingen. 
 5. Ødelagt bænk. Kan den laves og sættes op igen?
  1. Hans henrik og per ser om bænken kan reddes. 
 6. kontakt vandudvalg omkring nedlukning og aftagning af målere samt opbevaring. 
  1. vandudvalget afholder møde og skaber overblik over hvad der skal gøres ift vandmålere fremadrettet. 
 7. Evt.
  1. per anmoder om at vi skaber en bedre retorik omkring kolonisterne. 
   1. trine fortæller at det har været svært da folk er meget svære at få kontakt til og at det derfor kun bliver skriftlig kommunikation. hun fortæller at vi altid i bestyrelsen vil være behjælpelige med at løse det hvis man har svært ved at nå pligtarbejde eller havegang. Det samme med leje og andet økonomisk. Det kræver at kolonisterne er i kontakt med bestyrelsen hvis det er problematisk at nå det man skal. 
  2. Hansi spørger om vi kan købe et nyt målebånd da det gamle er væk. 
   1. Trine køber et målebånd på 50 meter til vurderingsudvalget. gerne i stål. 

 

Med venlig hilsen 

Formand Bestyrelsen