referat 24,4

Dagsorden

Toilet Ordning:
Tina have 18 anmoder om 1200 kr årligt for Daglig rengøring af toilet.
Vi kan ikke gå imod generalforsamlingen, hvor der var besluttet, at hun fik 95 kr pr. måned hvilket svarer til havelejen.

Michael fortæller at hun evt kan have misforstået hendes beløb omkring bestyrelsesvederlaget og betaling for rengøring, da hun tidligere har fået for både bestyrelsesarbejdet og rengøring. Før dette har hun modtaget betaling for rengøring. ca 1200.

Maria foreslår at vi sætter toiletrengøring i turnus til om søndagen, og bestyrelsen løbende tjekker op på toiletpapir, mm.

Tina modtager som aftalt på generalforsamlingen 95 kr helårligt.

Evt: