Referat 26.02-23

Referat bestyrelsesmøde den 26.2-23

 

Tilstede: Per, Jakob, Trine og Maria

 

 • Overblik generalforsamling og dagsorden til samme
  • Trine informerer om at der skal underskrives regnskab og budget. Hun tager kontakt til intern revisor. 
  • dagsorden og forslag er gennemgået og godkendt. 
 • Invitation til dirigentkursus
  • er udsendt på mail til alle haver
 • Fælles arbejdsdag
  • 2/4-23 skal godkendes på generalforsamlingen