Referat 8. maj 2023

Referat 8. maj 2023
Bestyrelsesmøde mandag den 8. maj

Per, Jakob, Maria

Referat

Nyt fra kredsen

Nyt fra udvalg

Vandudvalg: Alle plomberinger er sat på, vandet er tændt. Der er lavet reparationer de steder, hvor det har været nødvendigt på foreningens side.

Anmodning hegn og dyrehegn.

Vi har diskuteret muligheden for at sætte hegn op. Ifølge vores vedtægter skal vi have hæk og vi ønsker derfor at man som havelejer skal forsøge med forskellige typer hække, så vi ikke ender med hegn i alle haver. Vi kommer derfor fremadrettet til at afslå anmodninger omkring opsættelse af hegn i forhæk. Hegn i skel mellem naboer håndteres mellem naboer og efterfølgende anmodning til bestyrelsen.

Trådhegn mod rådyr godkendes midlertidigt indtil vi har en løsning omkring skovens hegn.

Pligtarbejde. Ny liste med skoven på Hvem gør hvad (afkrysningslister)

Der kommer en ny pligt arbejdsliste op i skabet. Her vil skoven være inddelt i 4 områder og listen fortsætter fra numrene på den nuværende liste.

Skidtplads hvad skal de lave

De skal kværne grene, ordne toilet, holde pladsen pæn, hente borde bænke. slå græsset på fællesplænen. lav ønskeliste som hænger i huset. Her kan man orientere sig om opgaver og to do’s

Præmiering af haver

Vi vil gerne deltage i præmiering.