Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 28.august 2018

Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 28.august 2018 kl. 19.00 i Hjerteparkens møde/bestyrelseslokale, Svendborg (hos Per) . Per er mødeleder.

Til stede

Solvejg Nielsen

Dennis Andersen

Mette N Havmand

Bjørn Stampe

Jytte Hansen

Svend Erik Andersen

Kurt Jensen

Per Frederiksen

Peter Slot Nielsen

Afbud fra

Kim B. Thomsen

Peter Beck Larsen

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Underskrift af referat 15.maj 2018
  3. Kredsformanden

Siden sidst.

Kongressen.

Havebedømmelser.

  1. Kredskassereren.
  2. Nyt fra arbejdsgruppen omkring præmiefesten.
  3. Nyt fra arbejdsgruppen omkring temadagen.
  4. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

Ad 3.

Der har været afholdt et møde mellem Svendborg kommune og kredsen. Det er sket et ½ år efter at vi sendte vores brev. Mette, Solvejg og Dennis deltog fra kredsen. Der blev talt om:

Når referatet foreligger, bliver det sendt til kredsbestyrelsen.

Det var et godt møde, der løste nogle af de problemer, der har været.

Der har været afholdt et møde med Nyborg kommune om nye lejekontrakter. De skal komme inden 31/12 2019. Alle haver i Nyborg skal måles op igen. Der skal laves en lokalplan for hver enkel havekoloni.

Der har været en henvendelse fra Ørkild om kapitalvinding. Nogle fra kredsbestyrelsen vil tale med bestyrelsen i Ørkild.

Kongressen.

Vi sender Solvejg, Mette og Jytte.

Havebedømmelser.

Haver må ikke være låst, hvis de skal vurderes. Hver forening er informeret om, hvilke haver der får præmier.

Kredsregnskab Aug.2018

Indtægter

udgifter

Budget 2018 ?

Kontingent Kreds

58740,00

58500,00

Kontingent Forbund

265134,00

265134,00

Jordleje Svendborg kommune

218901,12

218901,12

Kurser/vurdering

16994,00

11000,00

Præmiefest
Forsikring

6408,83

6000,00

Administration

399,94

3500,00

Kredsformand

4500,00

6000,00

Kredskasserer

4500,00

6000,00

Kredsbestyrelsesmøder

361,25

3500,00

Repræsentantskabsmøder

4233,50

4500,00

Havevurdering konsulent

500,00

Kørsel kredsbestyrelse

1303,72

4000,00

Kørsel repræsentantskab

254,88

2500,00

Kørsel kurser

1978,86

5000,00

Havebedømmelser
Hovedbestyrelse

1000,00

Div.

196,00

Kongres 18

15000,00

Arrangementer

1129,10

30000,00

Præmiefest

20000,00

Vurderingskursus

1556,25

I alt

559769,12

510857,45

Resultat

48911,67

Egenkapital primo

119684,41

Bankbeholdning august 18

168596,08

Ad 5.

Præmiefesten.

Det skal være i Svendborg. D.19/10 i Øster Skerninge Forsamlingshus. Vibeke Ejlertsen og Jann Poulsen er inviterede. Deltagere alle præmiemodtagere, kredsbestyrelsen. Samt en bestyrelsesmedlem med ledsager fra hver forening på egne regning. Der bliver arrangeret buskørsel på kredsens regning. Solvejg sender invitationerne til præmiemodtagerne ud til foreningerne, som så skal formidle dem til præmiemodtagerne. Kredsen betaler for præmiemodtager og evt. ledsager.

Ad.6.

Gruppen mødes 18/9 klokken 18 hos Solvejg. Solvejg, Mette, Bjørn og Dennis.

Temadagen er den 9.februar.

Ad. 7.

Næste møde er et julemøde 27. november klokken 18 hos Peter i Nyborg. Svend Erik er mødeleder.

ref.: Peter